หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.ศรีประจันต์
" เทศบาลตำบลศรีประจันต์ บ้านฉันน่าอยู่ "
 
 
 
พันธกิจ
 
    แก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลศรีประจันต์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย
ยาเสพติด ปัญหาการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต ฯลฯ
    สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้มีความเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ปลอดมลพิษ รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมให้มีคุณภาพสังคมที่เอื้ออาทร รวมทั้งทุกๆ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
    สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์พลังแห่งความสามัคคี ตามแนวทางในระบอบประชาธิปไตย
    ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นซึ่งประชาชนนับถือ
    ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ และต้องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
    จัดระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน และความเจริญเติบโตของเทศบาลมีถนนคุณภาพดี มีน้ำประปาสะอาด และเพียงพอ มีไฟฟ้าสาธารณะที่สว่างไสวอยู่เสมอ และระบบระบายน้ำที่ดี
    มุ่งมั่นในประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการต่างๆ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารตลอดจนการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล
    ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำความรู้ด้านวิชาการมาพัฒนาเทศบาล มุ่งสู่เกียรติยศและศักดิ์ศรีเสมอด้วยเทศบาลอื่น
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  สร้างบูรณะสาธารณูปการ สาธารณูปโภค และไฟฟ้า
  พัฒนาการใช้ที่ดิน
  บริการด้านการประปา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  ส่งเสริมสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
  ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
  ส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล แก่ประชาชน
  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
  ปรับปรุงและพัฒนารายได้
  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
  ปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
  ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 035-582-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศรีประจันต์
จำนวนผู้เข้าชม 3,002,154 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10