ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 1 )
100.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%
กล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ( 0 )
0.00%