หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลศรีประจันต์
 
นายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)
 
รองปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับตัน)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
2. ฝ่ายปกครอง
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชน
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานคลัง
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
 
ฝ่ายการโยธา
- งานผังเมือง
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานระบบการจราจร
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
 
กองยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารงานทั่วไป
   
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานบริการและเผยแพรวิชาการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
 
- งานแผนงานและโครงการ
- งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวขน
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานระบบการจราจร
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 035-582-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศรีประจันต์
จำนวนผู้เข้าชม 3,002,183 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10